Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Švorc Peter (100%)
Názov:Štrbská svadba
Vydavateľské údaje:Prešov : Universum, 1996
ISBN:80-967001-5-4
Ohlas:[6] Beňko, J.: Švorc, P.: Štrbská svadba.... In: Historický časopis. 1997, 45, č. 3.. s. 560.
Ohlas:[4] KOLLÁROVÁ, Zuzana a kol.: Šuňava 1298-2001. Šuňava : Obecný úrad, 2001. S. 264. ISBN 80-968536-5-1.