Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Švorc Peter (100%)
Názov:Zakliata krajina : Podkarpatská Rus 1918 - 1946
Vydavateľské údaje:Prešov : Universum, 1996
ISBN:80-967001-6-2
Ohlas:[3] Holec, R.: Postoj Čechov a Slovákov k Rusínom.... In: Česko-slovenská historická ročenka. Brno : Masarykova univerzita, 1997. s. 36.
Ohlas:[3] Kolář, F.: Podkarpatská Rus na Pařížské mírové konferenci. In: Česko-slovenská historická ročenka. Brno : Masarykova univerzita, 1997. s. [61].
Ohlas:[3] Suško, L.: Podkarpatská Rus ako autonómna krajina.... In: Česko-slovenská historická ročenka. Brno : Masarykova univerzita, 1997. s. 147.
Ohlas:[3] Borák, M.: Obrana Podkarpatské Rusi.... In: Česko-slovenská historická ročenka. Brno : Masarykova univerzita, 1997. s. [170].
Ohlas:[5] Skala, P.: Knížka o "zakleté krajině". In: Podkarpatská Rus. 1997, č. 4.. s. 6.
Ohlas:[6] Murcko, M.: Zakľata krajina. In: Narodny novinky. 1997, 7, č. 47-48.. s. 5.
Ohlas:[5] Pichlík, K.: Švorc, Peter: Zakliata krajina.... In: Historie a vojenství. 1997, 46, č. 4.. s. [190]-191.
Ohlas:[6] Ľ. L. (Lipták, Ľ.): Švorc, P.: Zakliata krajina.... In: Historický časopis. 1997, 45, č. 4.. s. 699.
Ohlas:[3] Suško, L.: Podkarpatská Rus ako autonómna krajina.... In: Česko-slovenská historická ročenka. Brno : Masarykova univerzita, 1997. s. 147.
Ohlas:[3] Suško, L.: Podkarpatská Rus ako autonómna krajina.... In: Česko-slovenská historická ročenka. Brno : Masarykova univerzita, 1997. s. 151.
Ohlas:[3] Suško, L.: Podkarpatská Rus ako autonómna krajina.... In: Česko-slovenská historická ročenka. Brno : Masarykova univerzita, 1997. s. 151.
Ohlas:[3] Suško, L.: Podkarpatská Rus ako autonómna krajina.... In: Česko-slovenská historická ročenka. Brno : Masarykova univerzita, 1997. s. 158.
Ohlas:[3] Borák, M.: Obrana Podkarpatské Rusi.... In: Česko-slovenská historická ročenka. Brno : Masarykova univerzita, 1997. s. 171.
Ohlas:[3] Borák, M.: Obrana Podkarpatské Rusi.... In: Česko-slovenská historická ročenka. Brno : Masarykova univerzita, 1997. s. 174.
Ohlas:[4] GAJDOŠ, Marián et al.: Rusíni/Ukrajinci v zrkadle polstoročia. Prešov : UNIVERSUM, 1999. S. 32. ISBN 80-967753-5-9.
Ohlas:[3] Podkarpatská Rus 1918-1946. In: Blatnický zpravodaj, roč. 6, 2001, č. 22, s. 17.
Ohlas:[4] HRONSKÝ, Marián: The struggle for Slovakia and the treaty of trianon 1918-1920. Bratislava : Veda, 2001. S. 374, 399. ISBN 80-224-0677-5.
Ohlas:[3] KOTOWSKI, Albert S.: "Ukrainisches Piemont"? Die Karpatenukraine am Vorabend des Zweiten Weltkrieges. In: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, 49, 2001, s. 70.
Ohlas:[3] MARJINA, V.V.: Čechoslovackaja, češskaja i slovackaja istoriografija do i posle "Barchatnoj revoľucii" 1989 g. In: Novaja i novejšaja istorija, 2002, č. 1, s. 77.
Ohlas:[5] TOKAR, Marian: Istorija Zakarpatťa peršoji polovyny XX stolitťa. In: Carpatica - Karpatyka. Vypusk 17, Ukrajinskoslovacki vzajemyny v haluzi istoriji, literatury ta movy. Užhorod : Užhorodskyj nacionaľnyj universytet, 2002. S. 379.
Ohlas:[3] KONEČNÝ, Stanislav. The status of ruthenians in the Slovak region, to 1944. In Czy istnieje czwarta Rus? : wokol tozsamosci kulturowej w regionie Karpackim. Przemysl : Poludniowo-wschodni instytut naukowy w Przemyslu, 2009, p. 195. ISBN 978-83-60374-09-2.
Ohlas:[3] BOLERÁCOVÁ, Zdenka. História a kultúra Slovákov na Zakarpatskej Ukrajine. Užhorod : Mystecka Linija, 2006, s. 136. ISBN 966-8764-12-9.
Ohlas:[3] MAREK, P., LUPČO, M. Nástin dějin pravoslavné církve v 19. a 20. století. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013, s. 568. ISBN 978-80-7325-293-9.
Ohlas:[3] TOMEK, Vladivoj. Heraldické památky Pacova. In Heraldická ročenka 2014. 1. vyd. Praha : Heraldická společnost v Praze, 2014, s. 48, 60. ISBN 978-80-904942-3-7.
Ohlas:[3] KLIMEŠ, Roman. Vlajka Podkarpatské Rusi - národní vlajka karpatských Rusinů. In Paginae historiae : sborník Národního archivu 23/2 : Podkarpatská Rus, ISSN 1211-9768. Praha : Národní archív, 2015, s. 72.
Ohlas:[3] ŠNICER, Igor. Problema Pidkarpatskoji Rusi (Zakarpatťa) u čechoslovacko-raďanskych vidnosynach v roku Drugoji svitovoji vijny. In Pidkarpatska Rus v roky Drugoi svitovoi vijny : materialy mižnarodnoji naukovoji konferenciji, 16 - 17 žovtnja 2014 roku. Užhorod : Užhorodskyj nacionaľnyj universytet, 2015, s. 227. ISBN 978-617-7132-34-8.
Ohlas:[3] KONEČNÝ, Stanislav. Štátnoprávne aktivity na Podkarpatskej Rusi v rokoch 1938-1939 a ich ohlas na Slovensku. In Pidkarpatska Rus v roky Drugoi svitovoi vijny : materialy mižnarodnoji naukovoji konferenciji, 16 - 17 žovtnja 2014 roku. Užhorod : Užhorodskyj nacionaľnyj universytet, 2015, s. 11. ISBN 978-617-7132-34-8.
Ohlas:[2] MAGOCSI, Paul Robert. Tradícia autonómie na Karpatskej Rusi. In Historický časopis, ISSN 0018-2575. 2017, roč. 65, č. 1, s. 79-97.