Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Švorc Peter (100%)
Názov:Stručné dejiny Podkarpatskej Rusi. II (1918-1946)
Vydavateľské údaje:Prešov : Metodické centrum, 1996
Rozsah:71 s.
ISBN:80-8045-021-8
Ohlas:[3] Harna, J.: Česká a slovenská historiografie a publicistika o Podkarpatské Rusi. In: Česko-slovenská historická ročenka. Brno : Masarykova univerzita, 1997. s. 19.
Ohlas:[5] R. K.: Peter Švorc, Stučné dejiny Podkarpatskej Rusi.... In: Český časopis historický. 1997, 44, č. 1.. s. 243.
Ohlas:[4] GAJDOŠ, Marián et al.: Rusíni/Ukrajinci v zrkadle polstoročia. Prešov : UNIVERSUM, 1999. S. 26. ISBN 80-967753-5-9.
Ohlas:[4] GAJDOŠ, Marián et al.: Rusíni/Ukrajinci v zrkadle polstoročia. Prešov : UNIVERSUM, 1999. S. 27. ISBN 80-967753-5-9.
Ohlas:[4] KÁZMEROVÁ, Ľubica - KATUNINEC, Milan: Žurnalistická činnosť Karola Sidora v prvej polovici dvadsiatych rokov 20. storočia. In: Historický časopis, roč. 49, 2001, č. 4, s. 627.
Ohlas:[3] KOTOWSKI, Albert S.: "Ukrainisches Piemont"? Die Karpatenukraine am Vorabend des Zweiten Weltkrieges. In: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, 49, 2001, s. 69.
Ohlas:[3] MARJINA, V.V.: Čechoslovackaja, češskaja i slovackaja istoriografija do i posle "Barchatnoj revoľucii" 1989 g. In: Novaja i novejšaja istorija, 2002, č. 1, s. 77.
Ohlas:[3] BOLERÁCOVÁ, Zdenka. História a kultúra Slovákov na Zakarpatskej Ukrajine. Užhorod : Mystecka Linija, 2006, s. 136. ISBN 966-8764-12-9.