Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Gbúrová Marcela (100%)
Názov:Medzi identitou a integritou
Vydavateľské údaje:Prešov : Slovacontact, 1996
Rozsah:123 s.
Ohlas:[6] Dudinská, I.: Marcela Gbúrová: Medzi identitou a integritou. In: Sociológia. 1997, 29, č. 5.. s. 654-656.
Ohlas:[6] KRÁKORNÍK, Peter: Problém identity a integrity. In: Parlamentný kuriér. 1999, 7, č. 59, s. 12-13.
Ohlas:[4] IŠTOK, Róbert: Nacionalizmus ako výzva pre politickú geografiu. In: Ideológie na prahu III. tisícročia. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2001. S. 193.
Ohlas:[4] DUPKALA, Rudolf: Exemplifikácia idey mesianizmu v dejinách filozofického myslenia na Slovensku I. In: Fenomén mesianizmu I. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2001. S. 79.
Ohlas:[4] KRNO, Svetozár: S kožou na autorský trh. In: Slovo, roč. 3, 2001, č. 17, s. 16.
Ohlas:[4] KOZIAK, Tomáš: Niektoré aspekty postkomunistickej skúsenosti: fenomén nacionalizmu a reakcia Západu. In: Politické vedy, roč. 4, 2001, č. 3, s. 42.
Ohlas:[4] NAVRÁTILOVÁ, Daniela: Politológia. Inžinier v občianskej spoločnosti. Prešov : FVT TU, 2001. S. 87. ISBN 80-7099-737-0.
Ohlas:[4] JUZA, Peter: Mezinárodní politika. In: Medzinárodné otázky, roč. 11, 2002, č. 3, s. 106.
Ohlas:[4] KOZIAK, Tomáš: Postkomunistická realita, nacionalizmus a reakcia Západu. In: Európa medzi identitou a integritou. Prešov : Filozofická fakulta PU : Prešov, 2002. S. 215.
Ohlas:[4] KRNO, Svetozár: Identita a integrita v globalizujúcom sa svete. In: Európa medzi identitou a integritou. Prešov : Filozofická fakulta PU : Prešov, 2002. S. 49.
Ohlas:[4] LYSÝ, Jozef: O konformite medzi identitou a integritou. In: Európa medzi identitou a integritou. Prešov : Filozofická fakulta PU : Prešov, 2002. S. 134.
Ohlas:[4] DUPKALA, Rudolf. O mesianizme (Filozofické reflexie). 1. vyd. Prešov : Slovacontact, 2003, s. 67.
Ohlas:[3] DUPKALA, Rudolf. O mesjanizme. Katowice : Wydavnictwo KOS, 2005, s. 73.
Ohlas:[4] KOZIAK, Tomáš. Turecko a Európska únia - bolo rozhodnutie o začiatku prístupových rokovaní správne?. In Európske občianstvo a národná identita. Prešov : SLOVACONTACT, 2006, s. 268.
Ohlas:[4] SURMÁNEK, Štefan. Všeobecne o politike a moci. Košice : Elfa, 2008, s. 137. ISBN 978-80-8086-76-9.