Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.000204
Kategória:ADC
Autor:Džuka Jozef (50%)
Autor:Dalbert Claudia (50%)
Názov:Model aktuálnej a habituálnej subjektívnej pohody
Zdroj:Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi
Lokácia:Roč. 41, č. 5 (1997), s. 385-398
ISSN:0009-062X
Ohlas:[3] KEBZA, V., ŠOLCOVÁ, I. 2003. Well-being jako psychologický a zároveň mezioborově založený pojem. In Československá psychologie. 2003, vol. 47, no. 4, s. 344.
Ohlas:[1] BABINČÁK, Peter 2013. Meranie kvality života: analýza prehľadových štúdií vo vybraných databázach. In Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi, ISSN 0009-062X. 2013, vol. 57, no. 4, s. 358-371.