Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Mihina František (100%)
Názov:Klasická pozitívna filozofia
Vydavateľské údaje:Prešov : ManaCon, 1995
Rozsah:44 s.
Ohlas:[4] Dupkala, R.: . In: Filozofia dejín. Prešov : Metodické centrum, 1997. s. 66.
Ohlas:[4] BILASOVÁ, Viera - ŽEMBEROVÁ, Viera: Ku genéze vedy o vede. In: Veda vo filozofickej reflexii 1. Prešov : FF PU, 2000, s. 226.