Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Mihina František (100%)
Názov:Pojem krízy sub specie historiae et futuri
Zdroj:Pojem krízy - genealógia, distribúcia, reflexia
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta PU, 1997
Lokácia:S. 9-21
ISBN:80-88722-27-6
Ohlas:[4] BILASOVÁ, Viera 1999. Epistemológia v zrkadle historickej reflexie. Prešov : ManaCon, 1999, s. 117. ISBN 80-80668-77-7.
Ohlas:[4] BILASOVÁ, Viera 1999. O vzťahu filozofie a vedy na prelome tisícročia. In Spoločnosť a občan v horizonte 21. storočia. Prešov : ManaCon, 1999, s. 66.
Ohlas:[4] BILASOVÁ, Viera 1999. Epistemický rámec filozofických úvah. In Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Humanitné vedy. 1999, č. 1, s. 117.