Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.000171
Kategória:ADD
Autor:Belás Ľubomír (100%)
Názov:"Dejinný svet" filozofie 18. storočia
Zdroj:Filozofia
Lokácia:Roč. 52, č. 4 (1997), s. 209-216
ISSN:0046-385X
Ohlas:[4] JAKUBOVSKÁ, Viera 2002. Kultúra a pokrok (z hľadiska filozofie a kultúry). In (Etno) Kulturologické pohľady 2002/1. Nitra : Filozofická fakulta UKF, 2002, s. 27. ISBN 80-8050-583-7.