Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.000166
Kategória:AAB
Autor:Mihina František (100%)
Názov:Racionalita : k náčrtu genealógie, modelov a problémov
Vydavateľské údaje:Prešov : ManaCon, 1997
Rozsah:168 s.
ISBN:80-85668-44-0
Ohlas:[6] GLUCKNER, J. 1997. Rozumnosť ako nádej?. In Eurorevue, ISSN 1024-3232. 1997, roč. 1, č. 0, s. a/8.
Ohlas:[6] VICENÍK, J. 1997. František Mihina: Racionalita. In Organon F. 1997, roč. 4, č. 3, s. 313-320.
Ohlas:[4] MACKOVÁ, Zdenka 1999. Sebapoznávanie v civilizačnom vývoji a v súčasnosti. In Pedagogická revue : časopis pre pedagogickú teóriu a prax, ISSN 1335-1982. 1999, roč. 51, č. 2, s. 108.
Ohlas:[4] ŽEMBEROVÁ, Viera 2000. Autorská rozprávka v deväťdesiatych rokoch. Prešov : Náuka, 2000, s. 92. ISBN 80-968202-9-X.