Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Černotová Marta (100%)
Názov:Chcú sa učitelia vôbec vzdelávať ?
Zdroj:Učiteľské noviny
Lokácia:Roč. 46, č. 41 (1996), s. 4
Ohlas:[4] Petlák E.: Poznámky k akreditáciam vysokých škôl. In: Academia. 1997, 8, č. 1.. s. 43.