Martin Zbojan


Košická moderna (1919-1929)

paralela európskeho moderného maliarstvaISBN 978-80-555-0701-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž
UPOZORNENIE!
Na žiadosť autora / autorov bol dokument vyradený z fondu digitálnej knižnice UK PU.