Marta Vojteková


ADMINISTRATÍVNO-PRÁVNA KOMUNIKÁCIA

(VZORY PÍSOMNOSTÍ V POĽSKOM JAZYKU S PREKLADOVÝMI SLOVNÍČKAMI)ISBN 978-80-555-1172-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
5

1  

7
9
11
4  
14
17
6  
20
7  
22
8  
23
25
27
11  
29
31
33
35
37
39
41
43
46
20  
49
51
54
59
63
66
69
71
75
77
79
80
82
85
34  
88

90
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020