Anna Šenková


Všeobecná gastronómiaISBN 978-80-555-0171-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
4

4
1.1  
Gastronómia – definícia pojmu
4
1.2  
Gastronómia – stručný pohľad do histórie
6
1.3  
História slovenskej gastronómie
10

13
2.1  
Potraviny a suroviny rastlinného pôvodu
14
2.2  
Potraviny a suroviny živočíšneho pôvodu
20
2.3  
Pochutiny
26

30
3.1  
Základné zložky potravy
30
3.2  
Energetická a biologická hodnota potravín
33
3.3  
Diferencované stravovanie
35
3.4  
Liečebná výživa
40
3.5  
Účelové stravovanie
40

43
4.1  
Senzorické hodnotenie
43
4.2  
Ochorenia z potravín - alimentárne ochorenia
46

52
5.1  
Základné tepelné úpravy pokrmov
52
5.2  
Základy studenej kuchyne
59
5.3  
Múčniky
63

  

69
6.1  
Základné rozdelenie nápojov
69
6.2  
Pivo - výroba, druhy, servis
72
6.3  
Liehoviny - výroba, druhy, servis
74
6.4  
Miešané nápoje - druhy, príprava, servis
78

  

82
7.1  
Výroba vína
82
7.2  
Vinársky zákon, druhy vína
84
7.3  
Tokajské vína
87
7.4  
Šumivé vína
88
7.5  
Servis vína – víno v gastronómii
89

93
8.1  
Gastronomické pravidlá
93
8.2  
Jedálny a nápojový lístok
94
8.3  
Zásady tvorby menu, druhy menu
99

103
9.1  
Systémy obsluhy
103
9.2  
Spôsoby obsluhy
104
9.3  
Obsluha pri slávnostných príležitostiach
107

114
10.1  
Stolový a sedací inventár a reštauračná bielizeň
115
10.2  
Príbory
116
10.3  
Inventár na jedlá
118
10.4  
Inventár na nápoje
119
10.5  
Pomocné stoly a vozíky, pomocný inventár
121

123
11.1  
Základy stolovania a obsluhy
123
11.2  
Servis studených a teplých predjedál
127
11.3  
Servis polievok a hlavných jedál
128
11.4  
Servis múčnikov a dezertov
129
11.5  
Dokončovanie a servis pokrmov pri stole hosťa
130

132
12.1  
Francúzska gastronómia
132
12.2  
Talianska gastronómia
134
12.3  
Čínska gastronómia
136
12.4  
Anglická gastronómia
138
12.5  
Maďarská gastronómia
139
12.6  
Nemecká gastronómia
141
12.7  
Poľská gastronómia
142
12.8  
Ruská gastronómia
143
12.9  
Česká gastronómia
146
12.10  
Gastronómia balkánskych krajín
147
12.11  
Gastronómia severských krajín
148
12.12  
Gastronómia krajín severnej Ameriky
148

150
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020