Jozef Kotulič, Rastislav Kotulič


Sedlice – podhorská obec Šarišskej vrchovinyISBN 978-80-555-2093-3


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
4
  
5

I.  

6

9
  
Chránené územie
11

III.  

12

IV.  

19

20
  
Obecný úrad
20
  
Matričný úrad
21
  
Obyvateľstvo
22
  
Ocenenia udelené obci
24

25
  
Doprava
25
  
Firmy a spoločenstvá
26
  
Ostatné zariadenia obecnej infraštruktúry
27
  
Verejné ustanovizne
28
  
Obecné cintoríny
30
  
Školstvo
31

33
  
Miestne zvyky a tradície
37
  
Stručný prehľad významných historických udalostí
40
  
Z miestnych šarišských porekadiel a pranostík
46
  
Kulinárske špeciality
48
  
Za hrsť starých vtipov
50

52

59
  
61
62
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2019