Alena Kačmárová (ed.)


English Matters IV

(a Collection of Papers)ISBN 978-80-555-0965-5


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
3

4

11

17

25

34

42

  
INTRODUCTION TO MUSEUM DISCOURSE
MAGDALÉNA RÁZUSOVÁ

49

  

54

59

68
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020