Anna Horňáková


English in EmergencyISBN 978-80-8068-615-4


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  

6
A.   
Lead-In
6
B.   
Reading and Comprehension
6
C.   
Use of Language
9
D.   
Communication Activity
10

11
A.  
Lead-In
11
B.  
Reading and Comprehension
11
C.  
Use of Language
14
D.  
Communication Activity
15

17
A.  
Lead-In
17
B.  
Reading and Comprehension
17
C.  
Use of Language
19
D.  
Writing
21

22
A.  
Lead-In
22
B.  
Reading and Comprehension
22
C.  
Use of Language
24
D.  
Writing
25

27
A.  
Lead-In
27
B.  
Reading and Comprehension
27
C.  
Use of Language
30
D.  
Writing
31

33
A.  
Lead-In
33
B.  
Reading and Comprehension
33
C.  
Use of Language
36
D.  
Writing
37

39
A.  
Lead-In
39
B.  
Reading and Comprehension
39
C.  
Use of Language
43
D.  
Communication Activity
44

46
A.  
Lead-In
46
B.  
Reading and Comprehension
46
C.  
Use of Language
48
D.  
Writing
50

51
A.  
Lead-In
51
B.  
Reading and Comprehension
51
C.  
Use of Language
54
D.  
Communication Activity
56

57
A.  
Lead-In
57
B.  
Reading and Comprehension
57
C.  
Use of Language
61
D.  
Communication Activity
62

64
A.  
Lead-In
64
B.  
Reading and Comprehension
64
C.  
Use of Language
67
D.  
Communication Activity
69

70
A.  
Lead-In
70
B.  
Reading and Comprehension
70
C.  
Use of Language
73
D.  
Communication Activity
75

77
A.  
Lead-In
77
B.  
Reading and Comprehension
77
C.  
Use of Language
79
D.  
Communication Activity
81

83
  
Key
91
101
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2019