Bibiána Hlebová


Žánre detskej literatúry v čítaní s porozumením

Príručka pre asistenta učiteľaISBN 80-8068-403-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
5

7
1.1  
LITERÁRNA A DIDAKTICKÁ KOMUNIKÁCIA
7
1.2  
KOMUNIKAČNÁ KOMPETENCIA RECIPIENTA DETSKEJ LITERATÚRY
10

14
2.1  
ĽUDOVÁ POÉZIA
15
2.2  
ĽUDOVÁ PRÓZA
20
2.3  
ĽUDOVÁ DRÁMA
27

31
3.1  
UMELECKÁ POÉZIA
33
3.2  
UMELECKÁ PRÓZA
45
3.3  
UMELECKÁ DRÁMA
73

80
4.1  
DIDAKTICKÁ KOMUNIKÁCIA – PRACOVNÝ LIST č. 1
80
4.2  
DIDAKTICKÁ KOMUNIKÁCIA – PRACOVNÝ LIST č. 2
85
4.3  
DIDAKTICKÁ KOMUNIKÁCIA – PRACOVNÝ LIST č. 3
91
4.4  
DIDAKTICKÁ KOMUNIKÁCIA – PRACOVNÝ LIST č. 4
96
4.5  
DIDAKTICKÁ KOMUNIKÁCIA – PRACOVNÝ LIST č. 5
104
4.6  
DIDAKTICKÁ KOMUNIKÁCIA – PRACOVNÝ LIST č. 6
110
4.7  
DIDAKTICKÁ KOMUNIKÁCIA – PRACOVNÝ LIST č. 7
114
4.8  
DIDAKTICKÁ KOMUNIKÁCIA – PRACOVNÝ LIST č. 8
125
4.9  
DIDAKTICKÁ KOMUNIKÁCIA – PRACOVNÝ LIST č. 9
130
4.10  
DIDAKTICKÁ KOMUNIKÁCIA – PRACOVNÝ LIST č.10
135

  

142
143

  
PRÍLOHA

149
150
159
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020