Jana Chovancová, Milan Majerník


Posudzovanie vplyvov činností na životné prostredieISBN 978-80-555-2250-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020