Alexander Cap


Stručný úvod do Starého zákona III.ISBN 978-80-555-1286-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
5

6
1.1  
Septuaginta , jej knihy z pohľadu delenia, poradia a poslednej kapitoly aj jej veršov
6
1.2  
Starozákonné knihy v pravidlách všeobecných a miestnych snemov a v pravidlách otcov cirkvi
10
1.3  
Pravoslávny, rímskokatolícky, protestantský a židovský pohľad na kánon starozákonných kníh, počet a ich delenie
14

19
2.1  
Sýrsky preklad Starého zákona
19
2.2  
Koptský preklad Starého zákona
21
2.3  
Etiópsky preklad Starého zákona
24
2.4  
Arménsky preklad Starého zákona
27
2.5  
Gruzínsky preklad Starého zákona
30
2.6  
Gótsky preklad Starého zákona
34
2.7  
Arabský preklad Starého zákona
36

38
3.1  
Staroslovanský preklad Starého zákona
38
3.2  
Ruský preklad Starého zákona
44
3.3  
Poľský preklad Starého zákona
51
3.4  
Český preklad Starého zákona
54
3.5  
Slovenský preklad Starého zákona
59

63
4.1  
Polyglota
63

  

65
67
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020