Jana Burgerová, Martina Maněnová, Martina Adamkovičová


New perspectives on communication and co-operation in e-learningISBN 978-80-555-2815-1


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2023