Anna Biľová (ed.), František Franko (ed.)


Inovácie v edukácii technických odborných predmetov

Zborník z videokonferencieISBN 80-8068-361-1


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
5
16
21
26
30
36
47
51
56
62
  
Vladimír BURGER, Iveta ŠEBEŇOVÁ, Katarína ŠTERBÁKOVÁ
INOVAČNÉ FORMY V EDUKÁCII AKO PROSTRIEDOK AKTIVIZÁCIE ŠTUDENTOV
65
69
  
82
89
97
103
111
123
129
135
147
  
154
157
163
168
172
  
175
180
186
195
204
212
214
216
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020