Renáta Bernátová (ed.)


Poznávame svet všetkými zmyslami

Zborník príspevkov z medzinárodnej študentskej vedeckej konferencieISBN 978-80-555-2195-4


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
4

5

11

18

25

  
POLISENSORYCZNE POZNAWANIE ŚWIATA METODĄ „PORANNEGO KRĘGU”
Karolina Czerwińska, Katarzyna Essen, Renata Franczyk, Weronika Kantor, Patrycja Kulak, Angelika Malinowska

38

51

54

57

  
WITAMINKI – ZABAWY Z OWOCAMI
Danuta Wawrzyńczyk

61

  
„ZROBISZ TO SAM - CIASTOLINA”
Afa Patrycja, Kroczek Agnieszka, Seget Marzena, Stajer Zuzanna

64

  
RĘKA I GŁOWA TO JEDNA DROGA
Lubszczyk Monika, Rok Katarzyna, Powierża Klaudia, Tokarska Martyna, Tyrała Kamila

66

  
TABLICA SENSORYCZNA – ZMYSŁ DOTYKU
Urbanek Martyna, Wlazeł Magdalena

69

71

  
„PRZYJRZYJ SIĘ”
Aleksandra Hluchnik, Patrycja Trzcińska, Izabela Dziedzioch, Marcelina Szypuła

73

75

  

76
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020