Renáta Bernátová (ed.), Tetyana Nestorenko (ed.)


Vzdelávanie a spoločnosť III.ISBN 978-80-555-2038-4


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
6

  
SEKCIA: PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA

8

15

26

39

  
WYCHOWNIE PRZEDSZKOLNE W POLSCE-WYBRANE KWESTIE
Kinga Kuszak, Katarzyna Sadowska

46

  
SEKCIA: STREDOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA

58

68

  
SEKCIA: VYSOKOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA

95

103

109

  
СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СТРАТЕГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В «УНИВЕРСИТЕТАХ 3.0»
Майборода Т.Л., Луцевич Л.В., Зорина Т.Г., Кравченко А.А., Оськин Д.А

117

127

130

136

141

147

  
SEKCIA: ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA

155

164

173

180

187

192

205

215

  
SEKCIA: EKONOMIKA VZDELÁVANIA

220

227

236

246

256

  
SEKCIA: MANAŽMENT VZDELÁVANIA

265

  
SEKCIA: HUDBA A UMENIE VO VZDELÁVANÍ

270

275

  
SEKCIA: PEDAGOGIKA A PSYCHOLÓGIA

288
295

300

307
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020