Milan Bernát


Od výskumu k návrhu niektorých elektrofyzikálnych systémov aplikáciou počítačového modelovania a simulácie II.ISBN 80-8068-516-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list

1
II.A.1  
Knižnice v Simulinku
1
II.A.2  
Menu v Simulinku
6
II.A.3  
Manipulácia s blokmi
12

15

19

50
II.D.1  
Numerické metódy riešenia elektrických a magnetických polí
50
II.D.1.1  
Metóda sieti
51
II.D.1.2  
Metóda konečných prvkov (MKP)
51

57
II.E.1  
Štatistický charakter procesu flokácie
58

59

  

63
65
68
  
69
  
70
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020