Milan BERNÁT


Vybrané problémy z elektrotechniky pre učiteľské štúdium

Učebnica v multimediálnom kontexteISBN 978-80-8068-506-5


Návrat  Domovská stránka  Tiráž
UPOZORNENIE!
Na žiadosť autora / autorov bol dokument vyradený z fondu digitálnej knižnice UK PU.