Milan Bernát


Elektrotechnika pre učiteľské štúdium

Návody na cvičeniaISBN 80-8068-502-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
5

  
I. Základná databáza modelov (modely reprezentujúce základné princípy)

7
12
15
17
19
21

  
II. Rozšírená databáza modelov

24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
49
51
52
54
55
56
57
59
60
62
63
65
66
66
69
71
73
75
77

  
III. Rozšírená databáza modelov – komplexné projekty pre výučbu

78
80
82
85
92
93
94
95
97
99
101
102
103

  
IV. Základy elektrotechniky multimediálne

104

  
V. Elektrotechnické stavebnice použité pre tvorbu „reálnych“ elektrofyzikálnych modelov

Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020